Datenschutz

Datenschutz

Datenschutz Diese

Website benutzt Google Analytics-Technologie (http://www.google.com/intl/fr/analytics/) Informationen über das Besucherverhalten zu sammeln. Diese Daten werden anonym in einer ganz und ausschließlich für Marketingzwecke und unserer Website royaldecorations.fr zu optimieren. Sie sind mit einem anonymen Benutzer-ID zugeordnet und gespeichert, um Nutzungsprofile zu erstellen. Cookies können genutzt werden, um diese Daten zu sammeln und zu speichern, aber diese bleiben anonym. Diese Daten können nicht verwendet werden, um persönlich einen Benutzer identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über aggregiert. Sie können die Sammlung und Speicherung von Daten jederzeit ablehnen, und die Verwendung von dazugehörigen Dienstleistungen. Sarl Toufau sendet keine Informationen wie Ihre E-Mail-Adresse oder andere Informationen zu jedem Unternehmen, was es ist und Ihre Daten vertraulich bleiben. Wir haben nie Zugriff auf Ihre Bankdaten (Kartennummer, Code ...), die wir von der Bank oder anderen Zahlungslösungen, die Annahme oder Ablehnung der Zahlung erhalten.

Klicken Sie hier, um das Tracking von Google Analytics deaktivieren

een.) het verzamelen van gegevens tijdens de raadpleging van de website

U kunt het raadplegen van onze webpagina ' s zonder het geven van enige informatie over uzelf te verschaffen. Elke keer als een web page bekeken wordt, de webserver automatisch alleen wat heet een server log-bestand, dat bevat zoals de naam van het opgevraagde bestand, uw pseudonymized IP-adres, de datum en het tijdstip van de bezichtiging, de hoeveelheid verzonden gegevens, en de opsteller van het verzoek (access data), en die getuigt het te bekijken. Deze toegang tot data is geanalyseerd uitsluitend met het oog op een onberispelijke werking van de site te verbeteren en ons aanbod. Dit dient om te verdedigen van onze legitieme belangen op de juiste voorstelling van ons aanbod in overeenstemming met Artikel 6, lid 1, eerste zin, worden verlicht. F van de RGPD, geldende rente wanneer rekening wordt gehouden met de rente. Toegang tot alle gegevens zullen worden gewist, niet later dan zeven dagen na je bezoek aan de pagina. 

B) De Contractuele Gegevens

Wij verzamelen, verwerken en registreren van de gegevens die u verstrekt wanneer u zich registreert op onze site en/of kiezen voor de aankoop van onze producten. Het verzamelen van persoonlijke gegevens zal worden uitgevoerd door middel van registratie maskers en/of om formulieren aan te leveren gegevens over de naam, adres, e-mailadres en informatie over de desbetreffende bestelling, inclusief de gegevens voor de betaling. De collectie en de overdracht van deze gegevens naar eigen goeddunken van de klant. Alleen persoonlijke gegevens die per se noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst moeten worden verzameld. De verzamelde gegevens worden bewaard voor zo lang als nodig en toegestaan op grond van de gesloten overeenkomst en in overeenstemming met het toepasselijk recht. 

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens

De beslissende gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens vindt alleen plaats in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, overeenkomstig met art.6 RGPD. Ook garanderen wij dat het volume van de persoonlijke gegevens die wij vragen strikt komt overeen met het minimum dat nodig is voor de commerciële relaties. Er moet een legitiem belang bij de verwerking van persoonsgegevens in de voorbereiding voor, of op basis van een contractuele relatie. Het kan worden aangenomen dat er een legitiem belang, zolang de betrokkene een (potentiële) klant van de controller. 

Veiligheid

In verband met de verwerking van de gegevens namens ons op grond van Artikel 28 RGPD, een erkende leverancier levert ons de hosting diensten van de online winkel en de diensten met betrekking tot het verzamelen van gegevens in deze context. Dit dient om te verdedigen van onze legitieme belangen op de juiste voorstelling van ons aanbod in overeenstemming met Artikel 6, lid 1). (f) de RGPD, de geldende rente in het kader van het belang van erkenning. Alle gegevens verzameld, zoals hieronder beschreven, in verband met het gebruik van deze website of de formulieren die voor dit doel in de online winkel, zullen worden verwerkt op de servers van de provider. De laatste plaatsen van het hoogste belang voor de bescherming van gegevens en werkt deze servers alleen in computer-centra voor het certificeren van de hoogste normen voor de beveiliging door middel van ISO-certificeringen. 

Uw rechten

Indien u dat wenst, graag informeren wij u in te schrijven Als die wij hebben opgeslagen gegevens over u en, zo ja, welke. Als u wilt de uitoefening van uw wettelijke rechten van toegang, rectificatie, verwijdering of afscherming van uw gegevens, neem dan contact op met het bedrijf Data protection Officer.

Je kunt je ook inschrijven op de telefonische colportage bezwaar lijst op http://www.bloctel.gouv.fr/

Data protection officer

Sarl Toufau - Andréoli Marc- Za Champ au Roi- 70000 Vaivre et Montoille - France